«Табан сэсэн» гэһэн конкурс үнгэрбэ

«Табан сэсэн» гэһэн конкурс үнгэрбэ

Буряад хэлэнэй фестивалиин үедэ Ага тойрогой Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ музейн танхимда «Табан сэсэн» гэһэн конкурс үнгэржэ, илагшадынь элирбэ. Түрүү һуури Табтаанайн «Одод» гэһэн команда эзэлбэ. Хоердохи һуури Ага тосхоной «Үлзы» гэһэн команда эзэлээ. Харин гурбадахи һуури Согто-Хангилай «Улаалзай» команда эзэлээ. Баһа «Ангуушад» болон «Туяа» гэгшэд эдэбхитэйгээр хабаадажа, тусхай шангуудта хүртэбэ.

 

 

Дата публикации: 13.10.2023
В новости