Музейн абдарһаа. Бурханай номой удха.

Музейн абдарһаа. Бурханай номой удха.

XIX зуун жэлэй хоердохи хахадта Үбэр Байгалай дасан бүхэндэ модон бараар ном гаргадаг байгаа. Тэдэ номой тоо олон, харин тэдэ номуудай нэгэн гэбэл Юран хара гэртэнэй анхаран абаха 16 һургаалнууд оршобо гэһэн нэрэтэй ном бии юм. Тэрэ номые зураг мэтээр согсолжо дурадханабди.

Дата публикации: 18.04.2021
В новости