Буряад хэлэнэй асуудал

Буряад хэлэнэй асуудал

Буряадай түрэлхи хэлэнэй сэгнэгдэхэ, хүгжэхэ саг ойртоо гэжэ хэлэбэл, хайшаа юм хаб. Олон лэ буряад зон хэлэмнай хэрэгтэй байба гэжэ ойлгодог болоо гээшэ гү даа…  али үгы гү…

Дата публикации: 22.02.2021
В новости