Буряад хэлэнэй асуудал

Буряад хэлэнэй асуудал

Дата публикации: 22.02.2021

Буряадай түрэлхи хэлэнэй сэгнэгдэхэ, хүгжэхэ саг ойртоо гэжэ хэлэбэл, хайшаа юм хаб. Олон лэ буряад зон хэлэмнай хэрэгтэй байба гэжэ ойлгодог болоо гээшэ гү даа…  али үгы гү…

В новости