А Жамбалон. Шүлэгүүд. 2-дохи хуби.

А Жамбалон. Шүлэгүүд. 2-дохи хуби.

Илалтын үдэрые угтуулан, Буряад арадай шүлэгшэн Арсалан Жамбалоной сэрэгшэд тухай шүлэгүүдыень ябуулнабди.

#однародинаоднапобеда #голосапобеды75

 

Дата публикации: 08.05.2024
В новости